Skansejordet 7,9 og 11 Asker


Brendsvollveien 10 og 12 Asker

Engebråtenvn 9 Slemmestad

Bjerkodden Slependen

Jacob Neumannsvei Asker

Vinkelveien Vøyenenga Bærum Fasade